More
  HomeHoạt đông văn phòngNhững nét chính về Tạp chí Truyền thống và Phát triển -...

  Những nét chính về Tạp chí Truyền thống và Phát triển – Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thống và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  Tạp chí Truyền thống và Phát triển là cơ quan báo chí thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Tạp chí ra đời nhằm định hướng bảo tồn di sản, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, tri thức bản địa trong việc xác định mục tiêu phát triển và phục vụ công tác phát triển cộng đồng và xã hội.

  Trải qua 11 năm hoạt động (2012-2023), Tạp chí Truyền thống và Phát triển đã khẳng định vị thế, vai trò, thương hiệu, là kênh thông tin quan trọng và hữu ích trong việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, công bố các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị, nêu gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng và xã hội, đặc biệt là làm tốt nhiệm vụ khai thác, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, định hướng các hoạt động thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội đất nước

  Trong những năm qua, việc xây dựng và định hướng phát triển văn hóa Việt Nam là một vấn đề được xuyên suốt trong nhiều Nghị quyết của Đảng. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và xuyên suốt là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam… kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…”.   Nhận thức được các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực truyền thông về văn hóa truyền thống và phát triển, đặc biệt trong thời kỳ phát triển cách mạng công nghiệp 4.0, Tạp chí Truyền thống và Phát triển đã không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô hoạt động của Tạp chí nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trên cả nước đồng thời xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, giá trị phát triển cộng đồng phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế…

  Căn cứ Luật Báo chí 2016, căn cứ đề nghị của Hội đồng biên tập Tạp chí, Ban lãnh đạo tạp chí và nhu cầu hoạt động thực tiễn của Tạp chí đặc biệt là việc tổ chức thu thập, biên soạn, viết và sản xuất các tin/bài truyền bá, tôn vinh các giá trị văn hóa, con người, phát triển kinh tế – xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung, đáp ứng nhu cầu độc giả, công chúng cả nước, từ năm 2019, Viện Nghiên cứu Truyền thống và phát triển cho phép Tạp chí Truyền thống và Phát triển được mở Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Văn phòng đại diện Tạp chí Truyền thống và Phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động theo văn bản Thông báo chấp thuận số 48/TB-STTTT ngày 15/07/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số 7 đường số 14 Khu dân cư Vạn Phúc TP Thủ Đức.

  Được sự đồng ý của lãnh đạo Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Ban biên tập Tạp chí Truyền thống và Phát triển và Sở Thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh: Từ ngày 29/05/2023 Văn phòng Đại diện TP Hồ Chí Minh thay đổi từ địa chỉ số 7 đường số 14 Khu dân cư Vạn Phúc TP Thủ Đức về địa chỉ mới tại số D001 Chung cư Sơn Kỳ đường CC2, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

  Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng:

  – Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, quy chế hoạt động của Tạp chí Truyền thống và Phát triển được quy định trong giấy phép hoạt động, Luật báo chí 2016, các quy định khác của Viện Nghiên cứu Truyền thống và phát triển.

  – Tổ chức các hoạt động sản xuất tin/bài về văn hóa, con người, phát triển kinh tế xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, khu vực Nam Bộ nói chung, xuất bản trên các số Tạp chí Truyền thống và Phát triển, đăng ký, sản xuất các số Tạp chí chuyên đề về Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Nam Bộ nói chung.

  – Tổ chức các hoạt động gắn kết các nhà khoa học, nhà văn hóa, mạng lưới công tác viên Tạp chí tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  – Xây dựng mạng lưới phát hành Tạp chí tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Cơ cấu tổ chức Văn phòng:

  • Trưởng Văn phòng: TS Nhà báo Đặng Vũ Cảnh Linh
  • Phó trưởng Văn phòng Thường trực: Đinh Quang Duy
  • Phó trưởng Văn phòng: Huỳnh Trương Thiện, Trần Thế Vĩnh
  • Các Ban chuyên môn, Câu lạc bộ Doanh nhân 

  Logo, mẫu dấu và Qr code Văn phòng:

  Các kênh thông tin chính thức của Văn phòng:

  Kênh Đường dẫn Ngôn ngữ
  Cổng thông tin https://truyenthongphattrien.com.vn/ Tiếng Việt
  Cổng thông tin https://global.truyenthongphattrien.com.vn/ Tiếng Anh

   

  Mã số thuế: 0105941290-004

  STK giao dịch: 1042881577 NGÂN HÀNG VIETCOMBANK  – CN ĐÔNG SÀI GÒN

  Chủ tài khoản: VPĐD TẠP CHÍ TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TẠI TPHCM

   

   

   

   

  Đóng góp ý kiến cho bài viết

  Phổ biến

  spot_img